Enkele van onze bezwaren...

In het kort enkele van onze bezwaren:

  • Vestiging van arbeidsmigranten op deze locatie is in strijd met het Bestemmingsplan
  • Vestiging van arbeidsmigranten op deze locatie is in strijd met de Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten van de gemeente Dronten.
  • Huisvesting van minimaal 45 arbeidsmigranten op deze locatie heeft een onredelijke weerslag om de verkeersstructuur van de Morinel.
  • Er zal ongetwijfeld een behoorlijk bedrag aan planschade ontstaan. De gemeente heeft in zijn brief daar al rekening mee gehouden en AMH daar bij voorbaat al verantwoordelijk voor gesteld.
  • Volgens de voorwaarden uit dezelfde brief van de gemeente Dronten aan dhr. Daniels is als voorwaarde tevens gesteld dat er 24/7 een beheerder beschikbaar dient te zijn. Tijdens de "voorlichtingsavond" in de Open Hof op 24-11-2015 heeft dhr. Daniels al aangeven zich daar niet aan te gaan houden aangezien dat economisch niet haalbaar zou zijn.
  • Wij verwachten zeer veel overlast door de komst van een verblijf voor arbeidsmigranten midden in een woonwijk en aangrenzende bedrijven. De afwezigheid van een krachtig daadwerkelijk toezicht door een beheerder (24/7) zal dit alleen maar verergeren!
  • Naast bovenstaande zijn er nog een tiental bezwaren welke wij bij een eventuele gang naar de rechter naar voren zullen brengen.
  • Wij hopen echter dat het niet zover zal komen en dat de politiek ook de waanzin van een dergelijke vergunning zal inzien en de aanvraag zal gaan weigeren!