In de media

Gelukkig heeft het onderwerp ook de warme aandacht van lokale en landelijke media. Het verzet van de direct omwonenden tegen de huisvesting van minimaal 45 arbeidsmigranten in het pand aan de Morinel 31-33 te Dronten is opgepakt door de volgende media met verwijzing naar de artikelen.

Lijst media

N.B.

Stuurgroep De Morinel wijst bij voorbaat alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van bovenstaande stukken af.

De Stuurgroep heeft alleen de diverse stukken op deze pagina verzameld, de verantwoording voor de inhoud ligt nadrukkelijk bij de diverse verslaggevers!