Nieuws

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste nieuwsfeiten, welke de Stuurgroep openbaar wil maken. U kunt zich voorstellen dat niet ieder bericht openbaar gemaakt mag of kan worden. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Laatste nieuwsfeiten:

- 16 augustus 2016

Uitspraak bezwarencommissie gemeente Dronten

De commissie heeft de bezwaren tegen de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Morinel 31-33 in Dronten grotendeels afgewezen. Ruim 300 mensen hadden bezwaar ingediend tegen de vergunning voor het onderdak voor arbeidsmigranten aan de Morinel in Dronten. Ze vrezen overlast en vinden het te druk worden in hun wijk.

Volgens de bezwarencommissie van de gemeente Dronten voldoet de vergunning aan de eisen. De commissie gaf de bewoners alleen gelijk op het punt dat de druk op de buurt toeneemt door de komst van de arbeidsmigrantenhuisvesting, het station en de school Het Perron. De gemeente moet daarom beter uitleggen waarom dit geen invloed heeft op het leefklimaat. Burgemeester en Wethouders hebben het advies inmiddels overgenomen en nader uitleg gegeven.

Het aantal arbeidsmigranten aan De Morinel 31-33 kan niet zomaar worden uitgebreid van 32 naar 48, zoals de eigenaars van plan zijn. Bij een uitbreiding moet er in de ogen van de commissie bezwaarschriften een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

 

- 14 juni 2016

De bezwaarmakers zijn in de gelegenheid gesteld hun bezwaarschriften aan de bezwarencommissie van de gemeente Dronten toe te lichten.

 

-  21-04-2016

 

Voorzieningen rechter:
Woensdagmiddag 21-4-2016 was de rechtszitting in Utrecht bij de voorzieningenrechter.
We gingen naar de voorzieningenrechter om twee zaken: schorsen van de bouw activiteiten en schorsen van de vergunning voor het wonen.

Dat is een schorsing die dan geldt tot na de bezwarenprocedure.

Spannend want de rechter kon beslissen, dat de zitting niet nodig is, omdat zij niet de spoedeisendheid ervan ziet. Gelukkig kregen we op dat punt gelijk.
Dus dan gaat het om de vraag wat en waarom je wil schorsen.

De rechter vond het niet netjes, dat de heer Daniels toch al aan het werk was gegaan en nu zelfs zover klaar is, dat hij mensen wil huisvesten.
Zij zei: Als iemand weet dat er een zitting van de voorzieningenrechter komt, is het gewoonte om met alle bouw activiteiten te stoppen. 
Zij vertelde, dat als de vergunning later niet door gaat, dat alles op eigen risico is gedaan!

 

Nu blijft onze vraag over, of er een schorsing komt met oog op het huisvesten zelf.
Dhr. Daniels kreeg te horen, dat hij daar nu mee moet wachten tot na de uitspraak hierover. Hij wil natuurlijk zo snel mogelijk beginnen.

De uitspraak is op 29 april a.s.
We wachten het af en zullen u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

 

Bezwaarschriften:
Ondertussen gaat de bezwaren procedure gewoon verder. Deze duurt 8-12 weken.
Maandagmiddag is de envelop met ruim 300 bezwaarschriften aan een jurist op het gemeentehuis afgegeven.
Dus de bezwarenprocedure is daarmee in volle gang.

Wordt vervolgd……

 

-  28-02-2016 Stuurgroep de Morinel deelt pluimen uit aan Dronter politici:

 

De stuurgroep De Morinel vindt het gepast moment om nu ook eens pluimen uit te delen.

 

De stuurgroep wil graag een pluim uitdelen aan Paul Vermast. Paul had het goede idee om de migrantenhuisvesting te realiseren op het bedrijventerrein naast Fresh Care. Voordeel zou niet alleen zijn dat de migranten dichtbij hun werk wonen, maar ook nog eens dat de gemeente Dronten weer een perceel bedrijventerrein kon verkopen. Een win-win situatie. Prima idee Paul.

 

De stuurgroep wil daarnaast ook een dikke pluim uitdelen aan onze wethouder Dirk Minne Vis. Tijdens de laatste raadsvergadering gaf de wethouder, als antwoord op de vraag van Paul Vermast, aan, dat vestiging van een migrantenhuisvesting op het bedrijventerrein niet gewenst is.

Wonen op bedrijventerreinen kan alleen maar leiden tot overlast en beperking tot verdere ontwikkeling van het bedrijven terrein. Prima uitspraak Dirk-Minne. Want ook jij weet dat de strook aan de Morinel, waar nu de plannen voor een migrantenhuisvesting zijn, volgens het bestemmingsplan een bedrijventerrein is.

En misschien is jouw reactie wel een antwoord op de opmerking van Suzanne Stoop? Compliment voor het meedenken met ons.

 

Moeten we ook en pluim uitdelen aan de PVDA?? Maar helaas, verloochenen van je eigen verkiezingsprogramma, is dat een pluim waard? Stond er immers niet in hun verkiezingsprogramma dat de PVDA kiest voor grootschalige huisvesting met een maximum van 150 personen per locatie in het buitengebied. Dit betekent dat een concentratie van groepshuisvesting van buitenlandse werknemers in de kernen voor de PVDA niet acceptabel is!? Maar goed, ook de PVDA is toch nog jong genoeg om te leren.

 

We willen een echte pluim uitdelen aan de Christen Unie. Mensen bedankt dat jullie wel de moed hebben om op te komen voor de bewoners van de Morinel, de Grutto en de Oeverloper. De moed die jullie hadden om de wethouder vragen te stellen, al had het uiteindelijk niet zoveel zin. Bedankt voor jullie support. Een hele vette pluim!!

 

Groen Links? Ook een pluim waard? Tja, dat is een lastige. We hebben Paul een pluim uitgedeeld en terecht. Maar ja, als wij nog eens terug luisteren naar wat Sonja Plomp te vertellen had? Sonja, wij nemen jou echt niets kwalijk, het zal vast nog de jonge onbezonnenheid zijn. En zoals een gezegde luidt: “de wijsheid komt met de jaren”. Het zal dus vast goed gaan komen.

 

Natuurlijk vergeten wij wethouder Verlaan ook niet. Al is het voor deze wethouder een tijdelijke baan en heeft hij een reputatie hoog te houden. Maar wethouder, die ene bepaling kan of moet, is het toch ook echt niet kan? U weet wel wat we bedoelen. Ook al bent u hier tijdelijk, wees toch ook met het lot van de bewoners aan de Morinel, de Grutto en de Oeverloper begaan! Doet u dat, dan verdient u ook onze pluim!

 

De volgende pluim gaat misschien nog naar onze burgemeester, Aat de Jonge. Burgemeester, soms wel eens iets te voorbarig, maar u wilt toch herbenoemd worden in deze mooie gemeente van rust, ruimte en groen? Dat vinden ook wij een goed idee. Dus laat in uw campagne weten dat ook u meeleeft met niet alleen de mooie vestiging van Fresh Care en de werkgelegenheid, die dat met zich meebrengt, maar ook met de bewoners van de Morinel, de Grutto en de Oeverloper. Dat bent u ook onze burgervader en verdient u dus onze negende pluim.

 

Tot slot een pluim voor de pers, die de ontwikkelingen op de voet volgt.

Dit waren de pluimen van de stuurgroep de Morinel. Ook wij zijn niet tegen migranten, in tegendeel. Ook wij weten dat het hardwerkende mensen zijn met hun eigen cultuur en gewoonten, die ook wij respecteren.

 

Ons voorstel is eigenlijk al door de politiek  gedaan. Pas het bestemmingsplan De Poort van Dronten aan om naast Fresh Care een mooie migrantenhuisvesting te realiseren.

Als het bestemmingsplan aan de Morinel aangepast kan worden, dan kan dat daar toch ook?

 

Een migrantenhuisvesting met voorzieningen toegespitst op de bewoners van deze huisvesting (misschien een eigen winkeltje, eigen fitness ruimte, etc.). Medewerkers die dan fit te voet naar hun werk kunnen (goed voor het milieu Sonja, minder auto’s is minder uitstoot).

Medewerkers die in de korte periode dat ze hier verblijven in hun eigen omgeving kunnen verkeren met hun eigen faciliteiten. De gemeente die weer met gepaste trots kan meedelen, dat zij weer een perceel grond heeft verkocht (goed idee toch Paul en Dirk-Minne).

 

En ook de bewoners van de Morinel, de Grutto en de Oeverloper zijn dan blij.

Dus na realisatie voor iedereen die welverdiende pluim.

 

04-02-2016 Zienswijzen
 

  

Beste buurtbewoners,

 

Hartelijk bedankt en wat goed, dat u zo massaal uw stem heeft laten horen.

 

Er zijn 193 zienswijzen verzameld en daar komen nog een aantal bij, die per post of aangetekend verstuurd zijn.

Notaris Mr. M.R. de Wilde de Ligny heeft deze zienswijzen geteld en gecontroleerd op geldigheid.  Zie eerste bijlage.
De verzegelde envelop met zienswijzen met de verklaring van de notaris zijn daarna op dinsdagmiddag, door de stuurgroep

overhandigd aan dhr. E. Heldoorn van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Dronten. 
Een dergelijke hoog aantal zienswijzen had hij nog niet eerder bij een procedure ontvangen!

De stuurgroep heeft deze zienswijzen ook mondeling toegelicht en vragen gesteld over de procedure, die nu volgt.

Daarbij hebben we nog een keer uitvoerig gesproken over de zorgen, die er in de wijk leven.
We hebben bovendien nog eens duidelijk aangegeven, dat het verlenen van deze vergunning niet past in het beleid, dat  door de gemeente zelf is opgesteld. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen, dat vastgesteld beleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

 

We hebben met uw steun opnieuw een signaal gegeven, dat de gemeente het belang van een hele wijk en zoveel bewoners niet zomaar opzij mag schuiven.

We houden u op de hoogte van onze vervolgstappen.

 

30-01-2016 Voorzichtig eerste positieve resultaat:

Door de diverse signalen uit de wijk heeft de ChristenUnie er voor gezorgd dat er de komende raadsvergadering uitgebreid aandacht is voor het arbeidsmigrantenhotel. Er zal op 11 februari om 19.30 uur, een openbare commissievergadering zijn in het gemeentehuis. Op dat moment zal de situatie rondom De Morinel 31-33 inhoudelijk worden behandelt. Het is dan ook van groot belang om ons op dat moment te laten horen/zien. De stuurgroep roept alle bewoners van de wijk op om op donderdag 11 februari plaats te nemen op de publieke tribune van de raadzaal.

Wij hopen jullie allemaal te zien!

 

Zie onder het stukje in de Drontenaar i.v.m. opwaarderen brief door Christenunie:

http://dedrontenaar.nl/gemeente/christenunie-wil-in-gemeenteraad-praten-over-morinel-31-33

 

-  15-12-2015
AMH Flevoland/de heren Daniels dienen een aanvraag in. Saillant detail is dat in de aanvraag staat dat deze wordt ingediend door de eigenaar van het pand. Volgens het kadaster is dit nog steeds dhr. Westmaas, de huidige burgemeester van Meppel.
 

               
-  15-12-2015
Kerstkaart aangeboden aan wethouder N. Verlaan
Op 15 december heeft de stuurgroep onder aanwezigheid van zo'n 100 belanghebbenden op ludieke wijze aandacht gevraagd voor onze bezwaren tegen de vestiging van een verblijf van minimaal 45 arbeidsmigranten aan de Morinel. Op de foto biedt Leane de Graaf een grote kerstkaart aan wethouder Verlaan aan. Zoals u ziet vond zelfs de Kerstman dit gebeuren belangrijk genoeg om acte de presence te geven...-   20-11-2015
Met een uitnodiging gedateerd op 16-11-2015 komt dhr. Daniels langs de deur in een straal van 100 meter rond het gewraakte pand om iedereen uit te nodigen voor een "voorlichtingsavond" in de Open Hof op dinsdagavond 24-11-2015.-   15-09-2015
College B&W Dronten neemt een positieve houding aan t.o.v. het principeverzoek van AMH Flevoland/de heren Daniels

 

N.B.

Het hierboven vermelde is niet een volledig verslag van alle gebeurtenissen, slechts een "Highlight" hiervan, Echter mocht u iets essentieels hierin missen neem dan contact op met de webmaster van deze website.